Предмети на Мастер Студијама из Примењене Математике


Симболичка Алгебра - Математичке основе симболичких алгоритама

Предавања: Др Бранко Малешевић
Вежбе: Ивана Јововић

Одабрана поглавља из реалне анализе

Предавања: Др Иван Лацковић, Др Синиша Јешић
Вежбе: Мр Наташа Бабачев

Фази метрички простори

Предавања: Др Синиша Јешић
Вежбе: Мр Наташа Бабачев